Video

Composer. Com.. SHTAA ??

Predavač: Miloš Jovanov

U ovom predavanju Miloš predstavlja čemu služi Composer i kako se koristi.